«Lud» té aquests significats: En el Gènesi, capítol desè, Lud són dues figures diferents:

L'una és un grup de descendents de Misraim.

L'altre és un fill de Sem i nét de Noè. Els seus fills eren, segons el Llibre de Jasher Pezor i Bizaió. La tradició els fa ancestres dels ludims, els lubims, els ludians, els ludus, els lidians, els xubs, els berbers i altres grups nòmades d'Àsia Menor i el Nord d'Àfrica.