Mètode espectromètric

Els mètodes espectromètric són un mètode instrumentals emprats en Química analítica basats en la interacció de la radiació electromagnètica, o altres partícules, amb un anàlit per identificar o determinar la seva concentració. Alguns d'aquests mètodes també es fan servir en altres àrees de la química per elucidació d'estructures.


Espectroscòpia atòmica
Tècnica Calor UV-vis
Espectroscòpia de
absorció atòmica
UV-vis Calor
Espectroscòpia de
fluorescència atòmica
UV-vis UV-vis
Espectroscòpia de
raigs X
Raigs X Raigs X
Espectroscòpia molecular
Tècnica Radiació electromagnètica
Espectroscòpia infraroja Infraroig
Espectroscòpia
ultraviolada-visible
Ultraviolat-visible
Espectroscòpia de
fluorescència
ultraviolada-visible
Ultraviolat-visible
Espectroscòpia de
ressonància magnètica
nuclear
radiofreqüències
Tècniques no espectroscòpiques
Tècnica Propietat
Polarimetria Polarització de la llum
Dispersió òptica rotatòria Polarització de la llum
Refractometria Índex de refracció
Interferometria Índex de refracció
Turbidimetria Dispersió de la llum
Nefelometria Dispersió de la llum
Espectrometria Raman Dispersió
Altres tècniques espectromètric
Espectrometria de masses
Difracció de raigs X Elipsometría

Aquests mètodes utilitzen tècniques que es divideixen en tècniques espectroscòpiques i tècniques no espectroscòpiques . Les tècniques espectroscòpiques són aquelles en l'anàlit pateix processos d'absorció , emissió o luminescència . La resta correspon a tècniques no espectroscòpiques.

Les tècniques espectroscòpiques es diferencien també segons la forma en què es troba l'anàlit en el moment en què pateix el procés espectroscòpic, donant lloc a l'espectroscòpia atòmica i a l'espectroscòpia molecular .

Segons el rang d'energia que presenti la radiació electromagnètica hi ha diferents tècniques, per exemple, espectroscòpia d'infraroig, espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear, etc.

Les tècniques no espectroscòpiques aprofiten diferents propietats de la radiació electromagnètica, com l'índex de refracció o la dispersió.

Una altra tècnica important és l'espectrometria de masses, també emprada en química orgànica per a l'elucidació d'estructures moleculars.

Enllaços externsModifica