Mòdul:Encode

Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Encode (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Mediawiki utilitza la codificació de caràcters UTF-8. Així la funció {{urlencode: }} codifica en aquesta norma. Aquest mòdul proporciona altres codificacions necessàries.

Alguns llocs webs poden utilitzar altres codificacions. Això es pot trobar amb una funció del navegador per visualitzant el codi font de la pàgina, donant alguna cosa com:

<meta charset="UTF-8" />
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
latin1

Codificar en latin-1 o ISO-8859-1. Sintaxi:

{{#invoke:encode|latin1|<text>}}

Per exemple:

 • {{#invoke:encode|latin1|Viquipèdia}} → Viquip�dia

en canvi compareu

 • {{urlencode:Viquipèdia}} → Viquip%C3%A8dia

Això pot ser útil, per exemple, per enllaçar al DIEC en línia:

pagename

Codifica com un títol de pàgina convertint a HTML certs caràcters, de la mateixa forma que ho fa la funció {{PAGENAME}}. A més, converteix a majúscula inicial i els guions baixos en espais en blanc. Sintaxi:

{{#invoke:encode|pagename|<text>}}

Per exemple, "Peter & John's" ho convertirà a "Peter &#38; John&#39;s". Tot i que l'HTML ho mostra igual, donarà positiu en fer una comparació amb {{PAGENAME}}. Vegeu mw:Manual:PAGENAMEE encoding.

-- Codificació de caràcters amb normes diferents a UTF-8

local p = {}

--[[
Codificació de caràcters en latin1 o ISO-8859-1, usat per exemple per {{diec}} i {{gdlc}}.
  Sintaxi: {{#invoke:encode|latin1|<text>}}
]]

function p.latin1(frame)
	local text = frame.args[1]
  local ret = {}
	
	for cp in mw.ustring.gcodepoint(text) do
		if cp >= 256 then
			error("Caràcter ISO 8859-1 no vàlid: \"" .. mw.ustring.char(cp) .. "\".")
		end
		
		table.insert(ret, string.char(cp))
	end
	
	return table.concat(ret)
end

function p.pagename(frame)
  local taulaHtml = { -- caràcters codificats amb PAGENAME
    ["'"] = "&#39;",
    ["&"] = "&#38;",
    ['"'] = "&#34;",
    ["‎"] = "", -- caràcter de control al final de la cadena que apareix en copiar i engaxar
    ["_"] = " "}
  local text = mw.ustring.gsub(frame.args[1] or "", ".", taulaHtml)
  text = mw.text.trim(text)
  return mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(text,1,1)) .. mw.ustring.sub(text,2)
end

function p.subSupMarkup(frame)
	local sub = {["₀"] = "0", ["₁"] = "1", ["₂"] = "2", ["₃"] = "3", ["₄"] = "4", ["₅"] = "5", ["₆"] = "6", ["₇"] = "7", ["₈"] = "8", ["₉"] = "9"}
	local sup = {["⁰"] = "0", ["¹"] = "1", ["²"] = "2", ["³"] = "3", ["⁴"] = "4", ["⁵"] = "5", ["⁶"] = "6", ["⁷"] = "7", ["⁸"] = "8", ["⁹"] = "9"}
	local function Unicode2markup(n)
		if sub[n] then
			return "<sub>" .. sub[n] .. "</sub>"
		elseif sup[n] then
			return "<sup>" .. sup[n] .. "</sup>"
		end
		return n
	end
	local ret = mw.ustring.gsub(frame.args[1] or "", ".", Unicode2markup)
	return (string.gsub(ret, '</su[bp]><su[bp]>', ''))
end


-- converts a title to text with hyphens, lowercase and no diacritics, as URL recommendation
function p.hyphens(frame)
	local text = frame.args[1]
	text = mw.ustring.gsub(mw.ustring.toNFD(text), "[\204\128-\205\175]", ""):gsub(" ", "-") -- no diacritics, hyphens
	text = mw.ustring.lower(text)
	text = mw.ustring.gsub(text, "['’]", "")
	
	return mw.uri.encode(text)
end

return p