Mòdul:Redirect-distinguish

Icona de documentació de mòdul Documentació del mòdul [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Mòdul Redirect-distinguish (codi · ús · discussió · proves · tests · casos prova | subpàgines · enllaços)

A continuació es mostra la documentació transclosa de la subpàgina /ús. [salta a la caixa de codi]


Implementa {{Redirect-distinguish}}.

Vegeu també

modifica

local mHatnote = require('Module:Hatnote')
local mHatlist = require('Module:Hatnote list')
local mArguments --initialize lazily
local mTableTools = require('Module:TableTools')
local p = {}

function p.redirectDistinguish (frame)
	mArguments = require('Module:Arguments')
	local args = mArguments.getArgs(frame)
	return p._redirectDistinguish(args)
end

function p._redirectDistinguish(args)
	if not args[1] then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			"no s'ha subministrat cap redirecció",
			'Plantilla:Redirecció-confusió',
			args.category
		)
	end
	local redirectTitle = mw.title.new(args[1])
	local currentTitle = currentTitle or mw.title.getCurrentTitle()
	if
		string.match(args[1], 'REDIRECT%d+') or
		args[1] == 'TERM' or
		currentTitle.namespace ~= 0
	then
		--do nothing
	elseif not redirectTitle or not redirectTitle.exists then
		args[1] = args[1] .. '[[Categoria:Falten redireccions]]'
	elseif not redirectTitle.isRedirect then
		if string.find(redirectTitle:getContent(), '#invoke:RfD') then
			args[1] = args[1] ..
				'[[Categoria:Articles amb notes de redirecció afectades per RaD]]'
		else
			args[1] = args[1] ..
				'[[Categoria:Articles amb notes de redirecció que necessiten revisió]]'
		end
	end
	if not args[2] then
		return mHatnote.makeWikitextError(
			"no s'ha subministrat cap pàgina per distingir",
			'Plantilla:Redirecció-confusió',
			args.category
		)
	end
	args = mTableTools.compressSparseArray(args)
	--Assignment by removal here makes for convenient concatenation later
	local redirect = table.remove(args, 1)
	local text = string.format(
		'"%s"'.." redirigeix aquí. No s'ha de confondre amb %s.",
		redirect,
		mHatlist.orList(args, true)
	)
	return text --CATALAN, without left espace
	--return mHatnote._hatnote(text)
end

return p