En física atòmica, el magnetó nuclear (simbolitzat )és una constant física de moment magnètic.

Es defineix com:

on:

és la càrrega elemental,
és la constant de Planck,
és la massa en repòs del protó

En el Sistema Internacional d'Unitats el seu valor és aproximadament de:

= 5.050 783 43(43) × 10-27 T-1

Vegeu també modifica