Majoria qualificada

Majoria qualificada és el sistema de votació mitjançant el qual es requereixen més vots o més requisits que en una majoria ordinària per a aprovar una decisió. Existeixen moltes formes de majoria qualificada:

  • Percentatge mínim de vots: Es pot requerir un percentatge mínim per a poder prendre una decisió sensible, per exemple: dos terços, tres cinquens o quatre setens dels vots. La majoria absoluta, en aquest sentit, seria un tipus de majoria qualificada.
  • Mínim de vots vàlids: En aquest cas les abstencions no són neutres, sinó que impedeixen que la decisió s'aprovi.

Sistemes parlamentarisModifica

En general, s'entén per majoria qualificada en els sistemes parlamentaris i, per extensió, en qualssevol òrgans col·legiats públics i privats, que la votació sobre un assumpte sotmès a la seva consideració requereix, per a la seva aprovació, que s'emeti un percentatge important de vots al seu favor (normalment major del 50%). Una relació habitual sol ser superior a dos terços de la càmera. Amb això es busca que una decisió molt sensible haurà d'adoptar-se per una molt àmplia majoria. A vegades també es requereix quòrum.

Unió EuropeaModifica

La majoria qualificada correspon al nombre de vots que ha d'arribar-se en el Consell perquè s'adopti una decisió quan les deliberacions es fan sobre la base de l'apartat 2 de l'article 205 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea.