Marina (navegació)

adjectiu per elements relacionats amb el mar

La marina és el conjunt d'organitzacions i mitjans (personal, equipaments, infrastrutures i altres recursos) dedicats a activitats marítimes, sobretot d'aquelles que impliquen navegació en embarcacions.

La marina se subdivideix en: