Obre el menú principal

Memòria principal

(S'ha redirigit des de: Memòria (informàtica))

En informàtica, la memòria principal o primària (MP), també anomenada memòria central, és la part de la memòria on s'emmagatzemen temporalment tant les dades com els programes que la unitat central de processament (CPU) està processant o ha de processar en un moment determinat. És una unitat dividida en cel que s'identifica mitjançant una direcció. Està formada per blocs de circuits integrats o xips capaços d'emmagatzemar, retenir o memoritzar informació digital, és a dir, valors binaris; a aquests blocs té accés el microprocessador de l'ordinador.

La MP es comunica amb el microprocessador de la CPU mitjançant el bus d'adreces. L'amplada d'aquest bus determina la capacitat que tingui el microprocessador per al direccionament d'adreces en memòria.

En algunes oportunitats se sol anomenar "memòria interna" a la MP, perquè a diferència dels dispositius de memòria secundària, la MP no pot ser extreta tan fàcilment per usuaris no tècnics.

La MP és el nucli del subsistema de memòria d'ordinador, i té una capacitat menor d'emmagatzematge que la memòria secundària, però una velocitat milions de vegades superior.

En les computadores s'utilitzen dos tipus de MP:

  1. Memòria ROM o memòria de només lectura (Read Only Memory). Ve gravada de fàbrica amb una sèrie de programes. El programa de la ROM es divideix en dues parts:
    1. Rutina d'arrencada o POST (Power On Self Test, auto diagnòstic d'encesa): Realitza la revisió dels components de l'ordinador, per exemple, circuits controladors de vídeo, d'accés a memòria, el teclat, unitats de disc, etc. S'encarrega de determinar quin és el maquinari que està present i de la posada a punt de l'ordinador. Mitjançant un programa de configuració, el SETUP, llegeix una memòria anomenada CMOS RAM (RAM Semiconductor d'òxid metàl·lic). Aquesta rutina d'arrencada pot mantenir el seu contingut durant diversos anys i encara que l'ordinador estigui apagat o amb molt poca energia elèctrica subministrada per una bateria guarda la data, l'hora, la memòria disponible, la capacitat de disc dur, si té disquetera o no... S'encarrega en el següent pas de realitzar l'arrencada (booteo): llegeix un registre d'arrencada 'BR' ( Boot Record ) del disc dur o d'una altra unitat (com CD, USB, etc.), On hi ha un programa que carrega el sistema operatiu a la RAM. A continuació cedeix el control a aquest sistema operatiu i l'ordinador queda a punt per treballar.
    2. Rutina BIOS o Sistema Bàsic d'Entrada-Sortida (Basic Input-Output System): roman activa mentre s'està utilitzant l'ordinador. Permet l'activació dels perifèrics d'entrada/sortida: teclat, monitor, ratolí, etc.
  2. RAM o memòria d'accés aleatori (Random Access Memory). És la memòria de l'usuari que conté de forma temporal el programa, les dades i els resultats que no són utilitzats per l'usuari de l'ordinador. En general és volàtil, perd el seu contingut quan s'apaga l'ordinador, és a dir que manté les dades i resultats en tant el bloc rebi alimentació elèctrica, a excepció de la CMOS RAM.

Tant la RAM com la Memòria ROM són circuits integrats, anomenats comunament xips. El xip o circuit integrat és una petita pastilla de material semiconductor (silici) que conté múltiples circuits integrats, com ara transistors, entre altres dispositius electrònics, amb els quals es realitzen nombroses funcions a ordinadors i dispositius electrònics que permeten, interrompen o augmenten el pas del corrent. Aquests xips estan sobre una targeta o placa.

El contingut de les memòries no és altra cosa que dígits binaris o bits (binary digits), que es corresponen amb dos estats lògics: el 0 (zero) sense càrrega elèctrica i l'un amb càrrega elèctrica. A cada un d'aquests estats se l'anomena bit, que és la unitat mínima d'emmagatzematge de dades.

El microprocessador adreça les posicions de la RAM per a poder accedir a les dades emmagatzemades en elles i per posar els resultats de les operacions.

Al "bloc de MP", sol anomenar memòria RAM, per ser aquest el tipus de xips de memòria que conformen el bloc, però se li associen també el xip CMOS, que emmagatzema el programa BIOS del sistema i els dispositius perifèrics de la memòria secundària (discs i altres perifèrics), per a conformar el subsistema de memòria de l'ordinador.

Els blocs RAM, els ROM i les memòries d'emmagatzematge secundari conformen el subsistema de memòria d'un ordinador.