Microscopi de llum ultraviolada

El microscopi de llum ultraviolada va ser creat per l'Alemany Adolf hiddenwger l'any 1974 amb l'ajut de el seu equip de la universitat de Stuttgart. La llum ultraviolada té una longitud d'ona inferior al la regular i ens permet veure les partícules més a prop i amb més resolució