Modulació (telecomunicacions)

Per a altres significats, vegeu «Modulació (música)».

En telecomunicació el terme modulació engloba el conjunt de tècniques utilitzades per a transportar informació sobre una ona portadora, típicament una ona sinusoidal. Aquestes tècniques permeten un millor aprofitament del canal de comunicació, la qual cosa possibilita transmetre més informació de forma simultània i protegint-la de possibles interferències i sorolls. Bàsicament, la modulació consisteix a fer que un paràmetre de l'ona portadora canviï de valor d'acord amb les variacions del senyal modulador, que és la informació que volem transmetre.

Ona de baixa freqüència (a dalt) modulant la portadora (les dues de sota) en amplitud (AM, varia l'amplitud) o en freqüència (FM, varia la freqüència).

Les modulacions poden ser analògiques o digitals en funció de la naturalesa del senyal modulador.

Mètodes de modulació analògica modifica

Aquestes modulacions s'utilitzen per transmetre senyals d'informació analògics, continus en temps i amplitud. En funció del paràmetre de l'ona portadora que modifiquem, tenim diferents tipus de modulacions analògiques:

Modulació d'amplitud

Quan s'usa el codi Morse per commutar on-off l'ona portadora, no es fa servir el terme 'manipulació d'amplitud', sinó manipulació en ona contínua(CW).

Modulació angular

Mètodes de modulació digital modifica

Aquests tipus de modulacions s'utilitzen per transmetre informació digital. En aquestes modulacions, el senyal modulador està format per una sèrie de polsos que representen les diferents combinacions que podem tenir en funció dels bits que transmetem en cada un d'aquests polsos o símbols; en el cas més senzill, el cas binari, en què transmetrem un bit en cada pols, tindrem dos tipus de polsos diferents, un per representar un 'zero' lògic, i un altre per representar l'u'.

Aquest senyal resultant de la codificació de la informació digital en polsos, es pot transmetre directament en banda base, o bé aplicant-hi alguna tècnica de modulació digital.

Tenim els següents tipus de modulacions digitals:

Quan la OFDM s'utilitza en conjunció amb tècniques de codificació de canal, es denomina Modulació per divisió ortogonal de freqüència codificada(COFDM).

Quan el senyal és una indicació simple on-offa baixa velocitat, la modulació s'anomena manipulació en una transmissió en codi Morse, o bé modulació per desplaçament en una transmissió de radioteletip (RTTY), que pot ser considerada com una forma simple de Modulació per impulsos codificats

La modulació es fa servir sovint en conjunció amb diversos mètodes d'accés de canal. Altres formes de modulació més complexes són ((I / Q), (QFSK), etc.

Mètodes de modulació per impulsos modifica

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Modulació