Mostra (material)

En sentit material, una mostra[1] és una petita part o quantitat d'una matèria o substància que és emprada per a analitzar-la i determinar diverses propietats físiques, químiques o altres. Les propietats de la mostra indiquen les propietats del conjunt de partida amb un cert grau de precisió.

Mostres de vi rosat en recipients de vidre transparent que palesen algunes de les diverses tonalitats possibles.

La magnitud de la mostra és molt petita referida a la magnitud del conjunt. En conjunts de gran magnitud, la magnitud absoluta de la mostra pot ser important.

Estat físicModifica

Els conjunts materials de partida poden ser sòlids, líquids o gasos. Les mostres corresponents seran sòlides, líquides o gasoses.

Isotropia i uniformitatModifica

En cada cas cal avaluar el grau homogeneïtat del conjunt de partida per determinar un procediment d'extracció de mostres adequat a les necessitats del procés d'anàlisi.

Propietats analitzadesModifica

Una primera classificació de les mostres està basada en les propietats que hom vol analitzar.

Propietats físiquesModifica

Qualsevol propietat física susceptible de ser analitzada: densitat, punt de fusió, radioactivitat,...

Propietats químiquesModifica

Composició química qualitativa i quantitativa, pH, ...

Propietats biològiquesModifica

En medicina, biologia i ciències similars, les propietats a analitzar són sovint complexes i s'estudien seguin procediments molt detallats i normalitzats. Les mostres necessàries depenen de protocols particulars.

ReferènciesModifica