Motilitat

habilitat de moure's espontàniament i independent que tenen els éssers vius

La motilitat és l'habilitat de moure's espontàniament i independent que tenen els éssers vius. Es refereix tant a organismes unicel·lulars, com multicel·lulars. També és un terme comú per a referir-se genèricament a la motilitat gastrointestinal. En biologia cel·lular, i enginyeria biomèdica, la motilitat sovint fa referència a moviments mòbils entre gradients establerts en biopolímers. En són exemples: