Moviment uniforme

En física, un moviment uniforme és aquell en què una de les variables que defineixen el moviment es manté constant. Es distingeixen: