Nivell d'evidència

El nivell d'evidència o grau d'evidència, clíniques, és un sistema jerarquitzat, basat en les proves o estudis d'investigació, que ajuda als professionals de la salut a valorar la fortalesa o solidesa de les proves (anglès: evidence) associada als resultats obtinguts en una estratègia terapèutica.

Des de finals de la dècada de 1990, qualsevol procediment realitzat en medicina, ja sigui preventiu, diagnòstic, terapèutic, pronòstic o rehabilitador, hauria d'estar definit pel seu nivell de proves científiques, seguint la línia anomenada Medicina basada en l'evidència o basada en proves.

Existeixen múltiples classificacions, basades fonamentalment en el disseny de l’estudi.

Nivells d'evidència de la US Agency for Healthcare Research and Quality[1]
Nivell Explicació
Ia Metanàlisis d'assaigs clínics aleatoris.
Ib Almenys un assaig clínic aleatori.
IIa Almenys un estudi prospectius controlat no aleatori i ben dissenyat.
IIb Almenys un estudi ben dissenyat, quasi experimentals
III Estudis observacionals ben dissenyats, com estudis comparatius, estudis de casos i controls o estudis de correlació.
IV Documents o opinions de comitès d'experts i/o experiències clíniques de reconeguts líders d'opinió.
Nivells d'evidència SIGN[2]
Nivell Explicació
1++ Metanàlisis d'alta qualitat, revisions sistemàtiques d'assaigs clínics o assaigs clínics d'alta qualitat amb molt poc risc de biaix.
1+ Metanàlisis ben realitzades, revisions sistemàtiques d'assaigs clínics o assaigs clínics ben realitzats amb poc risc de biaixos.
1 Metanàlisi, revisions sistemàtiques d'assajos clínics o assajos clínics amb alt risc de biaixos
2++ Revisions sistemàtiques d'alta qualitat d'estudis de cohorts o de casos i controls. Estudis de cohorts o de casos i controls amb risc molt baix de biaix i amb alta probabilitat d'establir una relació causal.
2+ Estudis de cohorts o de casos i controls ben realitzats amb baix risc de biaix i amb una moderada probabilitat d'establir una relació causal.
2- Estudis de cohorts o de casos i controls amb alt risc de biaix i risc significatiu que la relació no sigui causal.
3 Estudis no analítics, com informes de casos i sèries de casos.
4 Opinió d'experts

ReferènciesModifica

  1. «Clinical Practice Guidelines for Schizophenia and Incipient Psychotic Disorder -> Annex 1. Tables of levels of scientific evidence and grades of recommendation.». Clinical Practice Guidelines in the NHS. Ministry of Health and Consumer Affairs. Agency for Health Technology Assessment and Research. Mental Health Forum., 3 2009, pàg. 147.
  2. «Annex B: Key to evidence statements and grades of recommendations». SIGN. Scottish Intercollegiate Guidelines Network, 15-04-2013. [Consulta: 27 juny 2013].