Nociu (el símbol és Xn) identifica totes les substàncies o preparacions per inhalació, ingestió o absorbiment cutani, poden implicar riscs, per la salut, de gravetat variable i rarament la mort.

Xn - La x negra sobre fons taronja és el símbol de risc químic que indica substància que pot implicar risc per la salut.

Com a precaució els vapors no han d'ésser inhalats i s'ha d'evitar el contacte amb la pell.

Exemples de substàncies nocives hi són: el làudan, el diclorometà o la cisteïna.

Vegeu tambéModifica