El mombre de Brinkman (Br) és un nombre adimensional relacionat amb la transferència de calor des d'una paret a un fluid viscós en moviment. És emprat habitualment en la fabricació i processament de polímers.

Aquest nom porta el nom d'Henty Coenraad Brinkman, físic holandés.[1]

El nombre de Brinkman es pot definir com:

on:

És la relació entre la calor produïda per la dissipació viscosa i la calor transportada per la conducció molecular, és a dir, la relació de la generació de calor viscosa amb calefacció externa. Com més gran sigui el seu valor, més lent serà la conducció de la calor produïda per la dissipació viscosa i, per tant, més granés l'augment de la temperatura.[3][4]

Aquest número s'utilitza en problemes de lubrificació o en la formació de polímers utilitzant una extrusora; per exemple, en una extrusora de cargol, l'energia subministrada al polímer fos arriba de dues fonts principalment:

La font de la primera és el motor que mou el cargol i la de la segona són escalfadors. El nombre de Brinkman és el quocient d'ambdues fonts.

Referències modifica

  1. Bernard Stanford Massey. Measures in science and engineering: their expression, relation and interpretation (en anglès). Ellis Horwood Limited, 1986. ISBN 0853126070. 
  2. Michael M. Khonsari; E. Richard Booser Applied Tribology: Bearing Design and Lubrication. John Wiley & Sons, 28 juliol 2008, p. 125. ISBN 978-0-470-05944-9. 
  3. Robert S. Brodkey; Harry C. Hershey Transport Phenomena: A Unified Approach. Brodkey Publishing, 1988, p. 333. ISBN 978-0-9726635-9-5. 
  4. José Pontes. COMPUTATIONAL HEAT AND MASS TRANSFER – CHMT 2001-. Editora E-papers, p. 113–. ISBN 978-85-87922-44-1.