Notació dental de la FDI

La notació dental de la FDI World Dental Federation és àmpliament utilitzada pels dentistes d'arreu del món per associar la informació a una dent específica. Desenvolupada per la FDI World Dental Federation, és també coneguda com la notació ISO 3950.

Les denominacions "esquerra" i "dreta", a la taula que segueix, corresponen als del pacient:

Notació de dos dígits de la FDI
Dentadura permanent
dalt a la dreta dalt a l'esquerra
18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28
48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38
baix a la dreta baix a l'esquerra
Dentadura temporal (dents de llet)
dalt a la dreta dalt a l'esquerra
55 54 53 52 51 61 62 63 64 65
85 84 83 82 81 71 72 73 74 75
baix a la dreta baix a l'esquerra