Ona periòdica


Una ona periòdica és aquella que presenta periodicitat respecte al temps, és a dir, aquella ona que té un cicle repetitiu. Aquestes ones vénen descrites per l'equació següent:

on el període propi fonamental , és la freqüencia de la component fonamental de l'ona periòdica i un valor enter.

Tota ona periòdica és, per definició, una ona determinista, ja que pot ser descrita matemàticament (mitjançant un model matemàtic). Les ones periòdiques més simples i conegudes són les ones sinusoidals.

Valors característics de les ones periòdiquesModifica

Valor mitjàModifica

El valor mitjà d’una ona   es calcula sobre un interval de la funció corresponent a un període propi fonamental complet   des de qualsevol instant  .

 

És molt freqüent que el valor mitjà d'una ona periòdica sigui zero. En electrotècnia i electrònica un valor mitjà no nul mesura la magnitud d'un component de corrent continu en un senyal.

Valor eficaçModifica

El valor eficaç (arrel quadràtica mitjana o RMS) d'una ona periòdica   es calcula sobre un interval de la funció corresponent a un període propi fonamental complet   des de qualsevol instant  .

 

El valor eficaç d'una ona periòdica és d'especial interès en física quan s'aplica a pressions (mecànica), tensions o intensitats (electrotècnia o electrònica) per a càlculs relacionats amb l'energia o la potència. En relació amb el valor màxim (o valor de cresta o pic)   en una ona de valor mitjà nul, el càlcul del valor eficaç de les formes d'ona es pot simplificar:

  • Ona harmònica simple (sinusoïdal):  
  • Ona quadrada:  
  • Ona triangular:  

La relació entre l'amplitud màxima i el valor eficaç d'una ona periòdica depèn, per tant, de la forma d'ona.

Factor de pic o crestaModifica

Es defineix com la relació entre el valor de pic i el valor eficaç. Exemples de factors de pic:

  • Ona harmònica simple (sinusoïdal):  
  • Ona quadrada:  
  • Ona triangular:  

Vegeu tambéModifica