Palmirene fou un districte de Síria anomenat així per la seva capital, la ciutat de Palmira. S'estenia des del districte de Calibonitis (Chalybonitis) cap al desert.