La Paratacene fou el nom clàssic de la regió que abraçava les actuals regions de Fars i Kerman, a l'Iran, incloent la ciutat de Yedz.