Parell solitari

Un parell solitari és un parell d'electrons situats a la capa més exterior de l'àtom i que no estan enllaçats ni compartits amb altres àtoms. Tot i que a la capa de valència dels àtoms també s'hi poden trobar electrons desaparellats i altres electrons aparellats, només es consideren un parell solitari quan no formen part de cap enllaç. Per tant el nombre d'electrons solitaris més el nombre d'electrons enllaçats, equivaldran al nombre d'electrons de valència d'un compost. Es solen representar gràficament en les estructures químiques amb dos punts o amb una ratlleta.

amoni amb un parell solitari d'electrons
Difluorur de Xenó amb tres parells solitaris

Sovint exhibeix un caràcter polar negatiu degut a la seva alta densitat de càrrega. Els parells solitaris formen enllaços datius, per exemple, la creació de l' oxoni, H₃O+, ocorre quan els àcids es dissolen en aigua i és deguda al fet que l'àtom d'oxigen cedeix un dels dos parells solitaris que té a l'ió hidrogen.

H+ + H₂Ö: → H₃Ö+

Els àtoms del grup del nitrogen, presentant un estat d'oxidació -3, presenten un parell electrònic solitari, els del grup de l'oxigen, en un estat d'oxidació -2, disposen de dos parells solitaris d'electrons i els halogens, amb estat d'oxidació -1, presenten tres parells solitaris.

A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Parell solitari