Parella de fet

registre de la convivència entre dues persones que no estan casades

Una parella de fet és una unió legal entre dues persones de qualsevol sexe que viuen junts o que conviuen en un unitat domèstica anàloga a la conjugal. Una parella de fet no és el mateix que un matrimoni ni a una unió civil. Tot i que en alguns països com Austràlia, Nova Zelanda, els estats americans d'Oregon, Washington, Nevada, i California, són equivalents al matrimoni.

Alguns ordenaments jurídics van veure la necessitat de regular la convivència entre els components de les parelles de fet per evitar el desemparament d'algun dels components de la parella en certes situacions com la mort i la malaltia entre altres. En la legislació catalana, el terme legal que s'utilitza és el d'unió estable de parella.

Al llibre 2n del Codi Civil Català: es regulen els efectes del matrimoni i la nul·litat i divorci així com les parelles de fet i els efectes de la ruptura.[cal citació]