Partit polític català

partit polític que només es presenta dins l'àmbit geogràfic de Catalunya