Partit polític europeu

tipus de partit polític que opera a nivell paneuropeu