Pianissimo és un terme utilitzat en música per a indicar una determinada intensitat en el so, és a dir, un determinat matís. La seva abreviatura és Pianissimo. La intensitat que requereix pianissimo és menor que la que indica piano.

Abreviatura de pianissimo.

Durant el segle xix pp és la indicació de menor intensitat més habitual i ppp es reserva per a quan calgui tocar de la manera més suau possible.

En el segle xx es troben indicacions de pppp i fins i tot més. Requereix tocar al límit del que permeti l'instrument sense emmudir-lo. Alguns compositors, com Salvatore Sciarrino, busquen amb això que soni més el pas de l'arc en un instrument de corda o l'alè en un instrument de vent que la nota indicada.

En qualsevol cas, apareix sempre de manera abreujada, sempre sota el pentagrama i precisament sota la nota on comença aquesta dinàmica. En el segon terç del xviii, on encara la indicació de dinàmica és una mica excepcional, només afecta a la frase o motiu en qüestió. Però des de finals del xviii fins als nostres dies, l'intèrpret ha de mantenir-la fins que aparegui un nou indicador de dinàmica.