Plantilla:DP-EUA

Aquesta imatge pertany al domini públic als Estats Units d'Amèrica. En la majoria dels casos, això comporta que ha estat publicat per primera vegada als EUA abans del dia 1 de gener de 1926. Potser en altres jurisdiccions podria haver-hi una legislació diferent, i aquesta imatge podria no ser del domini públic fora dels EUA. Vegeu els drets d'autor.
Commons
S'ha pres la decisió de no acceptar més imatges lliures que es puguin carregar a Wikimedia Commons. Si heu carregat aquesta imatge després del 25 d'octubre del 2006 teniu un termini de 30 dies abans no s'esborri.

Si és anterior es mourà a Commons amb la llicència {{PD-US}}, després de verificar-ne la validesa.

Podeu utilitzar l'eina d'ajuda CommonsHelper per generar el text del sumari. Un cop traslladada afegiu {{AraCommons}}