Plantilla:DP-NOAA

NOAA logo.svg
Aquesta imatge prové d'una web o publicació de la NOAA. La NOAA autoritza la publicació electrònica dels seus productes sempre que s'afegeixi, a la imatge reproduïda, un crèdit amb el nom de l'entitat . Vegeu Viquipèdia:Drets d'Autor.
Commons
S'ha pres la decisió de no acceptar més imatges lliures que es puguin carregar a Wikimedia Commons. Si heu carregat aquesta imatge després del 25 d'octubre del 2006 teniu un termini de 30 dies abans no s'esborri.

Si és anterior es mourà a Commons amb la llicència {{PD-USGov-NOAA}}, després de verificar-ne la validesa.

Podeu utilitzar l'eina d'ajuda CommonsHelper per generar el text del sumari. Un cop traslladada afegiu {{AraCommons}}