Plantilla:DP-Vell

Domini public

Aquest arxiu és de domini públic, ja que els drets d'autor d'aquest han expirat.
Això és aplicable a la Unió Europea, als Estats Units, al Canadà i als estats on els drets d'autor expiren
70 anys després de la seva mort.


Nota: És imprescindible identificar l'autor de l'arxiu i la data en què han expirat els drets d'autor.

Commons
S'ha pres la decisió de no acceptar més imatges lliures que es puguin carregar a Wikimedia Commons. Si heu carregat aquesta imatge després del 25 d'octubre del 2006 teniu un termini de 30 dies abans no s'esborri.

Si és anterior es mourà a Commons amb la llicència {{PD-old}}, després de verificar-ne la validesa.

Podeu utilitzar l'eina d'ajuda CommonsHelper per generar el text del sumari. Un cop traslladada afegiu {{AraCommons}}