Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Crea un mapa de localització a partir d'un mapa ja existent en (habitualment, però no sempre) una projecció equirectanglar amb un punt (marcador) i una etiqueta.

Més avall podeu trobar una llista de mòduls de definicions de mapes que podeu utilitzar per trobar un mapa que us sigui útil en els articles. Si voleu utilitzar un mapa que no existeixin en la Viquipèdia catalana podeu copiar directament el mòdul de definició de mapa existent en la Viquipèdia en anglès (tot traduint el nom al català). En el cas que no existeixi en l'anglesa podeu crear la definició d'un nou mapa i, si cal i prèviament, elaborar el mapa.

Ús

No s'accedeix directament als fitxers d'imatge del mapa, sinó mitjançant una definició de mapa auxiliar. Per exemple, si el primer paràmetre sense nom proporcionat a aquesta plantilla és Japó, aquesta plantilla utilitza l'entrada per al Japó al Mòdul:Location map/data/Japó si existeix, que conté les dades necessàries per generar la imatge composta.

Si us plau, tingueu en compte:

 • L'assignació de qualsevol valor al paràmetre |caption= fa que el mapa es mostri com una imatge en miniatura. Si no es declara aquest paràmetre, la plantilla generarà un títol per defecte.
 • No es comproven les coordenades. Si les coordenades especificades queden fora de l'àrea coberta per la imatge del mapa, la marca d'ubicació no es mostrarà dins de la imatge; no obstant això, pot ser que es mostri en un altre lloc de la pàgina.
 • No utilitzeu px quan configureu la mida de la imatge del mapa. Si feu servir |width=200px, normalment es mostrarà un mapa massa gran. Feu servir |width=200.
 • Per crear un mapa amb més d'una marca d'ubicació, feu servir {{Location map+}} o {{Location map many}}.

Paràmetres

Paràmetres
Tipus de paràmetre Paràmetre Descripció
Visualització del mapa {{{1}}} Obligatori: utilitzeu el nom del mapa com a primer paràmetre sense nom; per exemple, especificant Anglaterra s'utilitzaran els valors d'Anglaterra a Mòdul:Location map/data/Anglaterra si existeix, o {{Location map Anglaterra}} si no existeix. Vegeu els exemples a continuació. Es poden mostrar diversos mapes proporcionant una llista de noms de mapes separats per #. Per a diversos mapes, el primer es mostra per defecte. Un lector pot seleccionar els altres amb botons d'opció.
width Determina l'amplada del mapa en píxelss, anul·lant qualsevol valor predeterminat; no incloure px. Per exemple, utilitzeu |width=300, no |width=300px.
default_width Determina l'amplada predeterminada del mapa en píxels, destinada a ser utilitzada per plantilles, p. posar infotaules; el valor per defecte és 240. No inclogueu px. Aquest valor es multiplicarà pel paràmetre defaultscale especificat en plantilles de mapes individuals, si existeix, per tal d'aconseguir una mida adequada per als mapes verticals. Per exemple, si es dóna |default_width=200, es mostrarà un mapa de Tailàndia amb una amplada de 200×0,57=114 píxels (tal com s'especifica a Mòdul:Location map/data/Tailàndia) .
max_width La mida màxima del mapa en píxels. Destinat a ser utilitzat per plantilles, p. col·locar bústia d'informació. No inclogueu px.
float Especifica la posició del mapa a la pàgina; els valors vàlids són left, right, center i none. El valor predeterminat és right.
border Especifica el color de la vora del mapa d'1 px; el valor per defecte és lightgrey (vegeu colors web). Si s'estableix a none, no es generarà cap vora. Aquest paràmetre s'utilitza poques vegades.
caption El text d'un peu de mapa; si s'especifica un peu de mapa farà que el mapa es mostri amb un marc. Si es defineix |caption= però no s'assigna cap valor, el mapa no s'emmarcarà i no es mostrarà cap peu de mapa. Si no es defineix |caption=, el mapa no s'emmarcarà i es generarà un peu de mapa predeterminat. El peu de mapa predeterminat es crea a partir del paràmetre |label= (o el nom de la pàgina actual si |label= no està definit) i el paràmetre |name= de la plantilla de definició del mapa. Es poden mostrar diversos peu de mapa quan estan separats per ## (això són dos).
alt Text alternatiu per al mapa; utilitzat pels lectors de pantallas. Vegeu Text alternatiu.
relief Qualsevol valor no en blanc (1, , etc.) farà que la plantilla mostri el mapa especificat a la plantilla de definició de mapa com a imatge1, que sol ser un mapa en relleu; vegeu l'exemple a Location map+/relief.
AlternativeMap Permet l'ús d'un mapa alternatiu; la imatge ha de tenir les mateixes coordenades de vora que la plantilla del mapa d'ubicació. Vegeu l'exemple a Location map+/AlternativeMap.
overlay_image Permet superposar una superposició al mapa; aquest paràmetre s'utilitza poques vegades. Vegeu l'exemple a Location map+/overlay.
Etiqueta i marca els paràmetres[nota 1] label El text de l'etiqueta a mostrar al costat de la marca identificativa; es pot utilitzar un enllaç. Podeu incloure l'etiqueta dins de {{nowrap}} si voleu assegurar-vos que es mantingui en una sola línia. El valor per defecte (si no s'especifica) és cap etiqueta, només el marcador.
label_size La mida de la lletra que s'ha d'utilitzar per a l'etiqueta, donada com a percentatge de la mida normal de la lletra (<100=més petita, >100=més gran); la mida predeterminada és 90. No inclogueu %. Per exemple, utilitzeu |label_size=80, no |label_size=80%. Si s'estableix en 0, l'etiqueta només es mostra quan l'usuari passa el cursor per sobre de la marca.
label_width L'amplada a utilitzar per a l'etiqueta, donada com a mida em; l'amplada per defecte és 6. No inclogueu em. Per exemple, utilitzeu |label_width=7, no |label_width=7em.
position La posició de l'etiqueta respecte a la marca identificativa; els valors vàlids són left, right, top, bottom i none. Per defecte, és left o right, depenent de les coordenades del marcador i de la seva posició relativa a la vora dreta de la imatge del mapa. Quan |position=none, cap etiqueta definida no es mostrarà amb la marca, però s'utilitzarà per crear el peu de pàgina predeterminat.
background El color de fons que s'utilitzarà per a l'etiqueta; vegeu Colors web. El valor predeterminat no és cap color de fons, que mostra la imatge del mapa de darrere de l'etiqueta.
mark El nom d'un fitxer d'imatge que es mostrarà com a marca identificativa; el valor predeterminat és Red pog.svg (). Vegeu exemples a Commons:Location markers i Commons:Category:Map icons.
marksize La mida de la marca identificativa en píxels; el valor predeterminat és 8. No inclogueu px. Per exemple, utilitzeu |marksize=10, no |marksize=10px.
mark_bottom Qualsevol valor que no estigui en blanc (1, sí, etc.) farà que les coordenades de la marca corresponguin al punt mig i inferior de la marca, en lloc del punt central. Un exemple de marca d'aquest tipus és Bigcity red.png.
link Especifica un enllaç que es pot seguir si el lector fa clic a la marca identificativa; no incloure [[]] (parells de claudàtors). Per exemple, utilitzeu |link=Parc nacional de Yellowstone, no |link=[[[:Plantilla:Zwsp]][Parc nacional de Yellowstone]].
Coordenades (sempre els separadors de decimals cal que siguin punts)[nota 2]
lat_deg Senzill Els graus de latitud. Aquest valor cal especificar-lo amb graus decimals.
lon_deg Els graus de longitud. Aquest valor cal especificar-lo amb graus decimals.
lat_deg Detallat Els graus de latitud; aquest valor es pot especificar amb graus decimals, i quan s'utilitza aquest format, no s'han d'especificar minuts i segons.
lat_min Els minuts de latitud.
lat_sec Els segons de latitud; normalment no és necessari.
lat_dir N per al nord (valor per defecte), o S per al sud de l'Equador; altres valors seran ignorats. No és necessari si s'utilitzen graus decimals amb signe, és a dir, nombres negatius per a la latitud sud.
lon_deg Els graus de longitud; aquest valor es pot especificar amb graus decimals, i quan s'utilitza aquest format, no s'han d'especificar minuts i segons.
lon_min Els minuts de longitud.
lon_sec Els segons de longitud; normalment no és necessari.
lon_dir E per a l'est (valor per defecte), o W per a l'oest del primer meridià; altres valors seran ignorats. No és necessari si s'utilitzen graus decimals amb signe, és a dir, nombres negatius per a la longitud occidental.
wd_coord Wikidata Llegeix els valors desats a Wikidata. per això cal introduir l'identificador a Wikidata del lloc a posicionar en el mapa. L'identificador el podeu trobar clicant Element a Wikidata de la barra lateral esquerra de l'article o sota el títol de l'article, per exemple per a Calella, el codi és Q12540.
coordinates Alternatiu Amb la plantilla {{coord}}, per exemple {{coord|-33.86|151.21}}
 1. Si no s'especifiquen coordenades, la plantilla intentarà obtenir-les de l'element Wikidata de la pàgina.
 2. Per a obtenir les coordenades d'una ubicació podeu utilitzar
  • Google maps, senzillament cliqueu el botó dret del ratolí en el punt desitjat, apareixerà en primer lloc en el menú emergent.
  • Google Earth, apareix en la barra de baix. Per tal de que aparegui sols en graus, cal modificar la configuració: a Eines|Opcions i a la primera pestanya cliqueu "Graus decimals" en el grup "Mostra latitud/longitud".

Plantilles en blanc

Inici

{{Location map|{{{0}}}
|width    = 
|float    = 
|border   = 
|caption   = 
|alt     = 
|relief   = 
|AlternativeMap= 
|overlay_image = 
|label    = 
|label_size =
|label_width =
|position  = 
|background = 
|mark    = 
|marksize  = 
|mark_bottom = 
|link    = 

Final

Graus decimals Graus, minuts, segons Amb {{coord}}
(normalment per a infotaules)
Wikidata

El punt a marcar:

|lat_deg = 
|lon_deg = 
}}
|lat_deg = 
|lat_min = 
|lat_sec = 
|lat_dir = 
|lon_deg = 
|lon_min = 
|lon_sec = 
|lon_dir = 
}}
|coordinates = {{coord| | }}
}}
Coincideix amb l'article No coincideix amb l'article
}}
|wd_coord =
}}

Exemples

Valors per defecte d'amplada i de flotar, sense etiqueta, peu de mapa per defecte

Nota: quan no s'especifica cap etiqueta, el peu de mapa per defecte és "Nom de la pàgina (nom del mapa)", de manera que si aquest exemple es visualitzés en una pàgina anomenada Pag, el peu de mapa per defecte seria "Pag (Croàcia).". De la mateixa manera, en una pàgina anomenada Pag (ciutat), el peu de mapa per defecte seria "Pag (ciutat) (Croàcia)".

Pag és en una illa.
Pag és en una illa.
Location map (Croàcia)
{{Location map|Croàcia
|alt   = Pag és en una illa.
<!-- els separadors dels decimals han de ser un punts: -->
|lat_deg = 44.44 
|lon_deg = 15.05
}}

Mapa amb el valor predeterminat del peu de mapa

Nota: quan s'especifica un label (etiqueta), el peu de mapa predeterminat és "Text de l'etiqueta (nom del mapa)", vist com "Pag (Croàcia)" en aquest exemple.

Pag és en una illa.
Pag és en una illa.
Pag
Pag (Croàcia)
{{Location map|Croàcia
|width = 200
|float = right
|alt = Pag és en una illa.
|label = Pag
|position = right
|mark = Green pog.svg <!--punt verd-->
|lat_deg = 44 |lat_min = 26 <!-- per defecte: lat_dir = N -->
|lon_deg = 15 |lon_min = 3 <!-- per defecte: lon_dir = E -->
}}

Quan |position=none, el text de l'etiqueta no es mostra al costat de la marca, però encara s'utilitza el peu de mapa predeterminat i al text alternatiu predeterminat.

Pag està situat en Croàcia
Pag
Pag (Croàcia)
{{Location map|Croàcia
|width = 200
|float = right
|label = Pag
|position = none
|mark = Green pog.svg <!--punt verd-->
|lat_deg = 44 |lat_min = 26 <!-- per defecte: lat_dir = N -->
|lon_deg = 15 |lon_min = 3 <!-- per defecte: lon_dir = E -->
}}

Marca fora de la vora del mapa, sense peu de mapa

Si |outside=algun valor no s'anotarà la pàgina en la categoria de manteniment d'avis (Categoria:Mapes amb marques fora del mapa i paràmetres exteriors no establerts).

Rimini a Itàlia (fora del mapa)
Rimini a Itàlia (fora del mapa)
Rimini
{{Location map|Croàcia
|width  = 200
|float  = right
|caption =
|alt = Rimini a Itàlia (fora del mapa)
|lat_deg = 44.05
|lon_deg = 12.57 <!--fora de la vora esquerra del mapa de longitud 13.1-->
|outside = 1 <!--sabem que el punt està fora del mapa, així no s'anotarà en la categoria d'avís-->
|label  = Rimini
|position = right
}}

Caption, label_size, background, mark, marksize

Mapa d'Itàlia amb una marca que mostra la ubicació de Rimini
Mapa d'Itàlia amb una marca que mostra la ubicació de Rimini
Rimini
Ubicació de Rimini a Itàlia
{{Location map|Itàlia
|width   = 200
|float   = right
|caption = Ubicació de Rimini a Itàlia
|alt = Mapa d'Itàlia amb una marca que mostra la ubicació de Rimini
|label   = Rimini
|label_size = 150 <!--150% de la mida normal-->
|position  = bottom
|background = orange
|mark    = Orange_pog.svg
|marksize  = 12 <!--mida en píxels-->
|lat_deg  = 44.05
|lon_deg  = 12.57
}}

Paràmetre AlternativeMap (mapa alternatiu), enllaç en l'etiqueta i ubicació des de Wikidata

Ubicació de Roma a Itàlia
{{Location map|Itàlia
|AlternativeMap = Italy location map.svg
|width  = 200
|float  = right
|caption = Ubicació de Roma a Itàlia
|alt = Mapa d'Itàlia amb una marca que mostra la ubicació de Roma
|label  = [[Roma]]
|wd_coord = Q220
}}

Paràmetre relief (relleu)

Per a utilitzar el mapa de relleu (el segon o image1) en la llista d'imatges de la definició del mapa.

L'aeroport de Biratnagar es troba al sud-est del Nepal.
L'aeroport de Biratnagar es troba al sud-est del Nepal.
Biratnagar
Ubicació de l'aeroport de Biratnagar al Nepal
{{Location map|Nepal
|relief = yes
|caption = Ubicació de l'aeroport de Biratnagar al Nepal
|alt = L'aeroport de Biratnagar es troba al sud-est del Nepal.
|label = Biratnagar
|mark = Airplane silhouette.svg
|marksize = 10
|lat_deg = 26 |lat_min = 28 |lat_sec = 53 |lat_dir = N
|lon_deg = 87 |lon_min = 15 |lon_sec = 50 |lon_dir = E
}}
L'aeroport de Biratnagar es troba al sud-est del Nepal.
L'aeroport de Biratnagar es troba al sud-est del Nepal.
Biratnagar
Ubicació de l'aeroport de Biratnagar al Nepal
{{Location map|Nepal
|relief = 
|caption = Ubicació de l'aeroport de Biratnagar al Nepal
|alt = L'aeroport de Biratnagar es troba al sud-est del Nepal.
|label = Biratnagar
|mark = Airplane silhouette.svg
|marksize = 10
|lat_deg = 26 |lat_min = 28 |lat_sec = 53 |lat_dir = N
|lon_deg = 87 |lon_min = 15 |lon_sec = 50 |lon_dir = E
}}

Categories de mòduls de definicions de mapes

Exemples de marques per als mapes

En podeu trobar d'altres a Commons:Category:Map pointers. Cliqueu l'enllaç de les etiquetes per saber el nom de la marca o la categoria, segons el cas.


Vegeu també

 • Plantilles per col·locar marques en un mapa:
Plantilla Descripció
Específiques de mapes
{{Map draw}} Utilitzen l'OpenStreetMap, permetent la forma interactiva a pantalla completa i modificant el zoom. Així no cal crear un mapa. Permet dibuixar-hi marques (numèriques o d'icones) sense etiquetes (en mode no interactiu), línies, cercles, polígons, àrees predeterminades o àrees creades i desades a Commons.
{{OSM Location map}} Permet dibuixar-hi marques (numèriques o d'icones) amb/sense etiquetes, peu de mapa, mapa de mini-localitzador i dibuix superposat.
{{Location map}} Utilitzen (les mateixes) definicions de mapes, a crear o de ja existents a Categoria:Mòduls de mapes. Mapes de relleu i històrics. Es poden incloure en la mateixa plantilla diversos mapes. Permet un dibuix superposat. Col·loca una sola marca (usualment amb etiqueta) sobre un mapa, segons una ubicació de coordenades.
{{Location map+}} Com {{Location map}}, però amb múltiples marques amb etiquetes, etiquetes soles o marques soles. Preferible a la següent plantilla.
{{Location map many}} Mantinguda per compatibilitat
Per un propòsit general
{{Overlay}} Col·loca fins a 30 etiquetes de números o de colors en la imatge, tot creant una llegenda, en una posició relativa per a cada etiqueta
{{Site plan}} Col·loca una imatge d'una marca (a escollir) sobre una imatge, de mida seleccionable, en una posició relativa
{{Superimpose}} o {{Sobreposat}} Col·loca una sola imatge sobre una altra, en una posició absoluta
{{Superimpose2}} Com l'anterior, però per col·locar fins a 50 imatges.