Plantilla:Number table sorting

(S'ha redirigit des de: Plantilla:Nts)
Icona de documentació de mòdul Documentació de la plantilla [ mostra ] [ modifica el codi ] [ mostra l'historial ] [ refresca ]

Aquesta plantilla s'utilitza per mostrar els números amb separador de milers en una taula ordenable, ordenant-los numèricament segons l'ordre alfabètic. S'aplica a tots els números d'una columna quan no funciona (o no es vol fer servir) l'ordenació numèrica.

Els números que es faciliten a la plantilla no han de tenir separadors de milers. A,és dels separadors de milers afegits, els números es presenten amb el format amb el que s'han facilitat (notació científica o no, amb zeros finals, amb un zero abans del punt decimal o no). Aquesta formatació no afecta l'ordre de classificació, excepte per als números que no compleixin els límits establerts més avall.

PropòsitModifica

Quan hi ha cel·les en una taula que inclouen text després del número, o si els números estan precedits per un text que no sigui un símbol de la moneda, l'ordenació s'ha de fer alfabèticament.

A més, anteriorment, perquè es pugués aplicar correctament l'ordenació a les taules els números no podien tenir més d'un separador de milers. Per això es va decidir aplicar l'ordenació alfabètica com a solució. Com que la barreja en una columna de números formatats per l'ordenació alfabètica i números simples no permet correctament l'ordenació, l'addició d'un número en una taula existent podrà exigir que es posi en el format utilitzat en aquesta columna.

MètodeModifica

Aquesta plantilla crea automàticament codi ocult com <span style="display:none">&0000000123456789,001230</ span> abans del nombre mostrat. El símbol "&" que precedeix el múmero força la rutina d'ordenació a for servir l'ordenació alfabètica. La rutina ordena el text total sense les etiquetes, el que correspon a l'ordenació numèrica pels zeros a l'esquerra.

LimitacionsModifica

  • Els números negatius no s'ordenen correctament amb aquesta plantilla: tot i que haurien d'apareixer al final, acaben ordenats al revés (s'ordena segons el valor absolut).
  • El número màxim és 1×1016. Mentre els números grans apareixen ordenats al seu lloc, aquests apareixen ordenats alfabèticament.
  • Hi ha una limitació màxima de 6 dígits després del separador de decimals. Quan es fa servir una notació de números no-científica amb més de 6 dígits després del decimal sí que s'ordena correctament. S'ordenen correctament respecte el 0 si s'escriuen amb el zero abans del separador de decimals.
  • En el cas de text abans d'un número, l'entrada es posiciona com 1×1016. Si n'hi ha més, d'aquestes entrades, s'ordenen alfabèticament.

ParàmetreModifica

La plantilla necessita un únic paràmetre: un nombre real sense separadors de miler.

Paràmetres opcionals
  • debug - per mostrar la llegenda d'ordenació, feu servir "|debug=yes".
  • prefix - Per afegir un prefix al nombre mostrat, feu servir "|prefix=algun prefix"

ExempleModifica

{{Number table sorting|123456789.00123}}

Retorna:

&0000000123456789001230123.456.789,00123

Més exemplesModifica

A continuació hi ha més exemples, alguns dels quals mostren les limitacions esmentades anteriorment.

Nota: Ordre d'ordenació Javascript: &+,-.0123456789Ee~

ordenació i número
&Error de l'expressió: Paraula no reconeguda "entre".entre 2 i 3
&Error de l'expressió: Paraula no reconeguda "aprox".aprox. 10
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-5000000-5
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-4000000-4
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-8-3000000-73
&-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-7-7000000-67
&0000000000123456000000123,456e3
&~20.345.678.901.234.567,12345678
&~100.345.678.901.234.567,12345678
&12345678901234560000001.234.567.890.123.456,12345678
&0234567890123456125000234.567.890.123.456,12345678
&003456789012345612500034.567.890.123.456,12345678
&00045678901234561230464.567.890.123.456,12345678
&0000567890123456123413567.890.123.456,12345678
&000006789012345612345867.890.123.456,12345678
&00000078901234561234567.890.123.456,12345678
&0000000890123456123456890.123.456,12345678
&000000009012345612345690.123.456,12345678
&00000000001234561234560.123.456,12345678
&0000000000123456123456123.456,12345678
&000000000002345612345623.456,12345678
&00000000000034561234563.456,12345678
&0000000000000456123456456,12345678
&000000000000005612345656,12345678
&00000000000000061234566,12345678
&0000000000000000123456,12345678
&00000000000000001234560,12345678
&00000000000000000234560,02345678
&00000000000000000034560,00345678
&00000000000000000004560,00045678
&00000000000000000000560,00005678
&00000000000000000000060,00000678
&00000000000000000000000,00000078
&00000000000000000000000,00000008
&0000000000000000000000,00000008
&00000000000000000000000

Vegeu tambéModifica

  • {{Ntsh}} - igual que "Number table sorting", però no mostra el número