Plantilla per utilitzar en pàgines que són una traducció d'una altra llengua i, després de les correccions per part del traductor, els cal una segona llegida de revisió per comprovar la coherència del redactat, la terminologia, el llenguatge i l'estil.

Afegint com a paràmetre el codi de llengua de l'original traduït, afegeix el nom d'aquesta llengua:

{{segona llegida|en}} dóna:

Els articles que incorporen aquesta plantilla s'inclouen automàticament a Categoria:Articles amb traducció per millorar. Amb un segon paràmetre igual a NC s'evita la categorització.

Vegeu {{millorar traducció}} per a la primera fase de correcció d'una traducció de baixa qualitat.

Aquesta plantilla es pot incorporar amb d'altres a {{Millores múltiples}}