El prafecetus fabrum era un oficial militar romà que tenia sota el seu comandament als treballadors i artesans de l'exèrcit com els fusters, ferrers, i altres (Fabri), i al seu torn estava sota l'autoritat del cap militar.

Es creu que hi havia un prefecte fabrum per cada legió romana, però cap inscripció associa un prefecte amb una legió determinada.

BibliografiaModifica

  • D.B. Saddington, Praefecti fabrum of the Julio Claudian Period, Festschrift Betz, Wien 1985, 529-546.
  • K. Welch, The Office of Praefectus Fabrum in the Late Republic, Chiron 25 (1995), 131-145.