Primer principi de la termodinàmica

El primer principi de la termodinàmica és el principi que fa referència a la conservació de l'energia:[1]

Primer principi en una màquina tèrmica

en què és la calor aportada al sistema, la variació de la seva energia interna i el treball realitzat pel sistema. Pot ser formulat formalment de la manera següent:

Existeix una funció d'estat E, anomenada energia, l'increment de la qual iguala el treball bescanviat amb el seu entorn en un procés adiabàtic.


Aquest primer principi, el va formular quan estudiava les màquines tèrmiques. De fet, Clausius reformulà el primer i segon principis de la termodinàmica per evitar les contradiccions entre el principi de Carnot i el principi de la conservació de l'energia.

Màquines tèrmiques cícliquesModifica

Una màquina tèrmica funciona de manera cíclica. Com que l'energia interna   és una funció d'estat, la seva variació en un cicle és igual a  . Per tant, si la màquina rep una calor   d'una font calenta a temperatura   i dóna una calor   a una font freda   realitzant un treball  , tenim:

 

Com que el rendiment   és el quocient entre l'obtingut de manera útil ( ) i el que hem aportat ( ):

 

Treball en un procés adiabàtic o isentròpicModifica

El treball intercanviat en un procés adiabàtic depèn només dels estats inicial i final del sistema i no depèn dels detalls del procés.

Aquest principi és equivalent al principi de conservació de l'energia, en no haver-hi intercanvi de calor en un procés adiabàtic. És a dir, l'única energia que entra o surt del sistema durant un procés adiabàtic és el treball fet sobre el sistema o fet pel sistema.

En el cas que el treball sigui efectuat per un gas amb un coeficient adiabàtic γ (gamma), el valor del treball és directament proporcional a l'increment del producte de la pressió pel volum i inversament proporcional al complement de γ. El treball W1-2 efectuat entre dos estats 1 i 2 caracteritzats pels valors de pressió i volum valdrà doncs:

W1-2 = (p2V2 -p1V1) / (1-γ)

Formulació del primer principi en la químicaModifica

Aquest principi es representa per l'equació  , en què U és l'energia interna del sistema, Q és la calor que entra en el sistema i W és el treball aportat al sistema. Cal remarcar aquest canvi de signe del treball motivat per la seva interpretació: aportat al sistema, no realitzat per aquest, i és aquesta darrera interpretació la més comuna, tant en física com en enginyeria.

Vegeu tambéModifica

ReferènciesModifica