Principis cooperatius

Des de la seva creació l'any 1895, l'Aliança Cooperativa Internacional ha sigut l'autoritat definitiva en la definició de cooperatives i en l'elaboració dels principis sobre els que s'haurien de basar aquestes empreses. L'Aliança ja havia realitzat dues declaracions formals sobre els principis cooperatius, l'any 1937 a París i a Viena el 1966, basant-se en els principis o regles emanades de la primera Cooperativa de Consum de Rochdale a mitjans del segle xix.

L'Aliança Cooperativa Internacional, en el seu darrer Congrés de Manchester el setembre de 1995, va adoptar la Declaració sobre la Identitat Cooperativa, que inclou un conjunt revisat de principis que pretén guiar les organitzacions cooperatives a principis del segle XXI.

DefinicióModifica

Una cooperativa és una associació autònoma de persones que s'han unit de manera voluntària per a satisfer les seves necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de propietat conjunta i gestió democràtica.

Els valorsModifica

Les cooperatives estan basades en els valors de l'autoajuda, la autoresponsabilitat, la democràcia, la igualtat, l'equitat i la solidaritat. En la tradició dels seus fundadors, els socis cooperativistes fan seus els valors ètics de l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

Els principisModifica

Els principis cooperatius són pautes mitjançant els quals les cooperatives posen en pràctica els seus valors. Els Principis cooperatius són 7:

1r. Adhesió voluntària

Les cooperatives són organitzacions voluntàries: són les sòcies i els socis els qui prenen la decisió de formar-ne part. La cooperativa està oberta a totes les persones que poden aportar-hi el seu treball o usar-ne els serveis o i que estan disposades a acceptar les responsabilitats de ser socis, sense discriminació social, política, religiosa, racial o sexual.

2n. Gestió democràtica per part dels socis

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels seus socis i sòcies, que participen activament en la fixació de les polítiques d'actuació i en la presa de decisions. La participació suposa el dret i el deure de ser escollit per als càrrecs socials de la cooperativa. La distribució de vots no es basa en el capital, sinó que cada soci té un vot.

3r. Participació econòmica dels socis

Per formar part d'una cooperativa cal aportar un capital, que es fixa als estatuts, la llei no fixa cap quantitat mínima. Els socis gestionen el capital de manera democràtica. La distribució dels excedents es fa retribuint de manera principal la participació en l'activitat cooperativitzada –el treball, en el nostre cas–, no la participació en el capital.

4t. Autonomia i independència

Les cooperatives són organitzacions autònomes, gestionades pels seus socis que han de mantenir la llibertat de controlar el seu propi destí.

5è. Educació, formació i informació

Les cooperatives proporcionen educació i formació als socis i sòcies i als treballadors perquè puguin contribuir al desenvolupament de les seves cooperatives d'una manera eficaç. També informen el gran públic (entorn), especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i beneficis de la cooperació.

6è. Cooperació entre cooperatives

Les cooperatives serveixen als seus socis i sòcies d'una manera eficaç i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.

7è. Interès per a la comunitat

Les decisions que pren la cooperativa han de ser responsables amb l'entorn en què està situada i promoure la participació en el desenvolupament de la comunitat.

Enllaços externsModifica