Producte sanitari

producte utilitzat en l'entorn mèdic-sanitari

El producte sanitari és un producte utilitzat en l'entorn mèdic-sanitari, regulat per les directives de producte sanitari europees 90/385/EEC de productes sanitaris implantables actius, 98/79/EC de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro i la 93/42/EEC per a productes sanitaris generals. Estan inclosos dins de les tecnologies sanitàries.

Modificació

modifica

La directiva 2007/47/EC modificà la definició de les directives 93/42/EEC, 98/79/EC i 90/385/EEC, essent ara la definició de «producte sanitari»:

« qualsevol instrument, dispositiu, equip, programari informàtic, material u altra article, utilitzat sols o en combinació, inclosos els programes informàtics destinats pel seu fabricant a finalitats específiques de diagnòstic i/o teràpia i que intervenguin en el seu bon funcionament, destinat pel fabricant a ser utilitzat en éssers humans amb finalitats de:
  • diagnòstic, prevenció, control, tractament o alleugeriment d'una malaltia,
  • diagnòstic, control, tractament, alleugeriment o compensació d'una lesió o d'una deficiència,
  • investigació, substitució o modificació de l'anatomia o d'un procés fisiològic,
  • regulació de la concepció,

i que no exerceixi l'acció principal que se desitja obtenir en el interior o en la superfície del cos humà per mitjans farmacològics, immunològics ni metabòlics, però a la qual funció puguin contribuir tals mitjans.[1]

»
— Diari Oficial de la Unió Europea L247 21 de Setembre de 2007.

Alguns productes sanitaris

modifica

No tot producte que s'utilitza en un hospital és un producte sanitari. Per exemple, no són productes sanitaris:

  • Els raspalls de neteja de mans prequirúrgica
  • Els guants d'un sol ús de làtex que utilitza el personal de neteja (són EPI i també porten CE)
  • Els orinals
  • La butaca del doctor
  • Els productes de laboratori general (pipetes, ...)

Tampoc són productes sanitaris altres productes que a vegades s'utilitzen en un entorn mèdic, no entrant no obstant la seva finalitat prevista a la definició de producte sanitari: làser depilació, depilatori elèctric, electroestimulador per a gimnàstica passiva, etc.

Classificació de productes sanitaris

modifica

Els productes sanitaris de la directiva general dir. 93/42/EEC es classifiquen segons el seu risc seguin les regles de l'annex IX de la directiva. Hi ha 4 classes de producte: I, IIa, IIb i III; essent la classe I la de menor risc i la III la de major risc.

Marcat CE

modifica

Per a poder comercialitzar-se a Europa un producte sanitari precisa ostentar el marcat CE de conformitat. L'avaluació de conformitat la realitzen els Organismes Notificats que són en general entitats de certificació (per exemple: DNV, SGS, TÜV) o bé Autoritats Sanitàries (per exemple: AEMPS, INFARMED)

Referències

modifica

Bibliografia

modifica

Vegeu també

modifica

Enllaços externs

modifica
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Producte sanitari