Projecció cilíndrica equidistant

La projecció cilíndrica equidistant, també coneguda com a projecció rectangular o Plate Carrée, és una projecció cartogràfica cilíndrica que no és conforme (distorsiona les formes i els angles) i no és equivalent (distorsiona les àrees relatives).

Mapa del món en projecció plate carrée

Aquesta projecció és un artefacte matemàtic, no una representació d'una construcció geomètrica. És molt senzilla de construir perquè és una traducció directa de longitud i latitud com a coordenades cartesianes.

L'escala és constant al llarg de l'Equador però la distorsió creix cap a les zones polars.

En aquesta projecció tots els meridians i paral·lels apareixen representats rectes i separats amb una distància constant.

Suposant una escala a l'Equador escala i un meridià central de longitud long0, aquestes són les equacions per a un mapa d'aspecte equatorial per a obtenir les coordenades cartesianes x, y en el pla per al lloc amb longitud long i latitud lat:

x = escala * (long - long0)
y = escala * lat
Projecció cilíndrica equidistant amb Indicatriu de Tissot de deformació