Psicologia conductista

La psicologia conductista és un corrent de pensament amb tres nivells d'organització científica, que es complementen i retroalimenten recíprocament: el conductisme, l'anàlisi experimental del comportament i l'enginyeria del comportament. Aquesta última comprèn al seu torn tota una gamma d'aplicacions tecnològiques tant en el camp de la teràpia com de la modificació de conducta.

Infotaula ocupacióPsicologia conductista
Tipus d'ocupació
psicologia modifica

És la filosofia especial de la psicologia com a ciència del comportament, entenent aquest com la interacció entre l'individu i el seu context físic, biològic i social, cobrint així un ampli rang de fenòmens psicològics en els plànols lingüístico-cognitiu, emotiu-motivacional i motor-sensorial.

La filosofia especial és una filosofia de la praxi. Com a tal, sorgeix de les labors del quefer psicològic i s'encarrega de discutir sobre els supòsits, extensions i possibilitats del seu domini teòric i aplicat, així com de fixar posició i fomentar una actitud no reduccionista (ni fisiologista ni mentalista) per a buscar solucions als problemes de la disciplina (conductisme radical).

El conductisme depèn d'una filosofia general de la ciència en psicologia, un assumpte que encara no està totalment dilucidat. Ontològicament allò definitori és el materialisme monista i el determinisme. Epistemològicament, per als conductistes post-skinner la filosofia és el contextualisme, que considera la conducta com un "acte en context". És a dir, que ocorre en el marc d'una determinada circumstància l'anàlisi de la qual no es pot obviar. Des d'aquest punt de vista, el contextualisme és una forma de pragmatisme seleccionista. Per als interconductistes és important la filosofia analítica. Principalment la seminal en els treballs de Ryle i del segon Ludwig Wittgenstein.

En qualsevol dels casos, tots els vessants filosòfics assenyalats tenen clares diferències respecte del positivisme lògic, en tant que reconeixen un paper destacat a la conformació social de l'ambient i de l'individu. Així mateix, es diferencien del mecanicisme en tant que consideren en l'anàlisi interrelacions complexes de variables interaccionants.

Vegeu tambéModifica

Enllaços externsModifica