Punt base

En matemàtiques i informàtica, un punt base és el símbol utilitzat en representacions numèriques per separar la part entera d'un nombre (a l'esquerra del punt base) de la seva part fraccionària (a la dreta del punt base). El punt base és un terme general que s'aplica a totes les bases de numeració. Dins la notació decimal, el punt base és més generalment anomenat separador decimal, on el prefix deci- implica base 10. Semblantment, el terme una coma binari és utilitzat per base 2.

El punt base és una coma (,) col·locat en el punt de referènci, excepte als països de parla anglesa, el punt base és normalment un punt petit (.) Va col·locat o en el punt de referència o per la meitat entre el punt de referència i la part superior dels nombres.

ExemplesModifica

  • Dins base 10 (decimal): 13,625
En aquest exemple, 13 és l'enter a l'esquerra del punt base, i 625 ( 625/1000) és la part fraccionària a la dreta.
  • Dins base 2 (binari): 1101,101
El nombre binari 1101,101 té els dígits següents:
Poder de 2 3 2 1 0 −1 −2 −3
Dígit binari 1 1 0 1 , 1 0 1

Per això, el seu valor decimal pot ser calculat com:

 

És vist que 1101, el qual és a l'esquerra del punt base, és la representació binària del nombre decimal 13. A la dreta del separador és 101, el qual és la representació binària de la fracció decimal 625/1000 (o 5/8).

Vegeu tambéModifica