Puntuació

regles per a indicar en un text valors no fonètics

La puntuació és un grup de grafies sense cap unitat fonètica associada. Afecten la sintaxi o la morfologia, o totes dues coses, de la tira fònica, a les quals s'associen, marcant pauses, entonacions o incisos d'una frase.[1]

Signes de puntuació
{ } Claus
Apòstrof
/ Barra obliqua
\ Barra obliqua inversa
< > Claus angulars
[ ] Claudàtors
: Dos punts
  Espai
" " « »
“ ” „“
Cometes dobles
( ) Parèntesis
. Punt
Punts suspensius
¡ ! Signe d'exclamació o d'admiració
¿ ? Signe d'interrogació
· Punt volat
; Punt i coma
- Guionet
Guió
_ Guió baix
, Coma

Signes de puntuació més usuals

modifica

Referències

modifica