La quantitat és el que resulta d'una mesura (d'una magnitud) i s'expressa amb nombres. 20 kg, 100 cm, 4 h, 20 °C, 40 km/h, són exemples de quantitats que, al seu torn, són resultat de mesurar les magnituds massa, longitud, temps, temperatura i velocitat respectivament.[1]

Tipologia

modifica

D'acord amb la seva substància pot ser: heterogènia o homogènia. I d'acord amb la seva forma és: contínua o discreta.

  • Quantitat homogènia: una quantitat és homogènia quan posseeix objectes d'una mateixa espècie o està constitut per una sola substància. Exemple: l'aigua continguda en un recipient.
  • Quantitat heterogènia: una quantitat és heterogènia quan posseeix objectes de diferents espècies o està constituïda per diverses substàncies. Exemples: Una amanida de fruites.
  • Quantitat contínua: una quantitat és contínua quan les seves parts no poden ser separades. Exemples: punts inclosos en un segment lineal. L'aigua continguda en un recipient (estrictament parlant, la naturalesa atòmica de la matèria fa que sigui un exemple de quantitat discreta).
  • Quantitat discreta: una quantitat és discreta quan les seves parts estan separades o disperses. Exemple: una amanida de fruita.

En els exemples s'observa que una quantitat contínua o discreta, pot ser també una quantitat homogènia o heterogènia. S'ha d'indicar que les quantitats contínues solament poden ser mesurades, mentre que les discretes, comptades. Mesurar una quantitat contínua és comparar-la amb una altra de coneguda i de la seva mateixa naturalesa, que s'anomena unitat. En canvi comptar una quantitat discreta és comptabilitzar quants objectes diferents conté.

Unitats

modifica

La unitat en quantitats contínues, és la quantitat que serveix de comparació, i en quantitats discretes és cada un dels objectes que es compten.

Referències

modifica
  1. Diccionario de Filosofía (en castellà). 1a. Barcelona: SPES Editorial (edició especial per a RBA Editoriales), 2003, p. 31 (Biblioteca de Consulta Larousse). ISBN 84-8332-398-2.