Reacció de condensació

Una reacció de condensació , en química orgànica, és aquella en la qual dues molècules, o una de sola si té lloc en forma de reacció intramolecular, es combinen per donar un únic producte acompanyat de la formació d'una molècula d'aigua (en general una molècula petita). Les reaccions de condensació segueixen un mecanisme d'addició-eliminació.[1]

Condensació de dos aminoàcids per formar un enllaç peptídic.

Una reacció de condensació es pot considerar com l'oposat d'una reacció d'hidròlisi (la ruptura d'una espècie química en dos per l'acció d'aigua).

Aplicacions

modifica

Aquest tipus de reacció s'utilitza com a base per a l'elaboració de molts polímers importants, per exemple: el niló, el polièster i altres polímers de condensació i diversos resines epoxis També és la base per a la formació en laboratori de silicats i polifosfats. Les reaccions que formen àcids anhídrids dels seus àcids constituents són normalment les reaccions de condensació.

Moltes transformacions biològiques són reaccions de condensació. síntesis de polipèptids, de poliquètids, de terpè, fosforilació i glicosilació en són alguns exemples.

Un gran nombre d'aquestes reaccions s'utilitzen en la química orgànica sintètica. Altres exemples inclouen:

Referències

modifica
  1. IUPAC Compendium of Chemical Terminology, Electronic version, http://goldbook.iupac.org/C01238.html.