Reacció en cadena

Una reacció en cadena és una reacció química o nuclear en què el producte de la qual és alhora un dels substrats, donant lloc a una successió de noves reaccions i a una progressió exponencial del nombre de reaccions al llarg del temps.

Funcionament d'una reacció en cadena

ExemplesModifica

La reacció en cadena del neutró en la fissió, un neutró amb un àtom fissionable causa una fissió resultant un nombre de neutrons que torna a causar altres fissions. Des de l'inici de l'aparició de la Terra, al seu nucli i a la seva escorça es produeixen fissions nuclears naturals dels elements radioactius que hi ha i que pertanyen a quatre cadenes radioactives, com per exemple la del radó. Aquestes no es produeixen en cadena i són espontànies. L'home pot provocar fissions en cadena i aplicar-les a la tecnologia armamentística, per exemple a la bomba atòmica, o, en reaccions en cadena controlades, a la producció d'energia primària en centrals nuclears, on la reacció en cadena es produeix en un recinte tancat anomenat reactor nuclear.

Reaccions de fusió nuclear en cadena es provoquen a les bombes nuclears d'hidrogen, o bombes H. Hom està desenvolupant i experimentant amb reactors nuclears de fusió d'àtoms de deuteri, per exemple a l'ITER, al qual s'espera aconseguir captar l'energia despresa en les reaccions en cadena controlades. Això ocorre de manera natural per exemple al Sol i les altres estrelles.

També existeixen a la natura nombroses reaccions bioquímiques en cadena a les quals es produeixen llargues molècules, per exemple de polímers plàstics o àcids nucleics.

Vegeu tambéModifica