Reacció d'addició

(S'ha redirigit des de: Reaccions d'addició)

Una reacció d'addició, en química orgànica, és una reacció orgànica on es combinen dos o més molècules per formar-ne una de més gran.[1][2]

Addició de clor a l'etilè

Les reccions d'addició estan limitades a compostos químics que tenen enllaços múltiples, com són les molècules amb doble enllaç carboni-carboni, (alquens), o amb enllaços triples (alquins). Les molècules que contenen dobles enllaços carboni-heteroàtom com els grups carbonil (C=O), o grups imina (C=N), poden experimentar addició perquè tenen caràcters de doble enllaç.

La reacció d'addició és l'oposada la reacció d'eliminació. Per exemple la reacció d'hidratació d'un alquè i la deshidratació d'un alcohol són parelles d'addició-eliminació.

Hi ha dos tipus principals de reaccions d'addició polars: addició electòfila i addició nucleòfila. Hi ha dues reaccions d'addició no polars i es diuen addició de radical lliure i cicloaddició. En polimeritzacions les reaccions d'addició es diuen addició de polimerització.

Reaccions d'addició. De dalt a sota: addició electròfila a alquè, addició nucleòfila a carbonil i addició de radical lliure d'halur a alquè

Referències

modifica
  1. Morrison, R. T.; Boyd, R. N.. Organic Chemistry (en anglès). 4a ed.. Boston: Allyn and Bacon, 1983. ISBN 0205058388. 
  2. March, Jerry. Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure (en anglès). Nova York: Wiley, 1985. ISBN 0-471-85472-7.