Recurs d'inconstitucionalitat a Espanya

El recurs d'inconstitucionalitat a Espanya és una eina jurídica que permet valorar al Tribunal Constitucional[1] la constitucionalitat[2] o no d'una norma amb rang de llei. Es presenta en els primers mesos després de l'aprovació de la norma impugnada i els legitimats per presentar-lo són òrgans de naturalesa política, de manera que el recurs d'inconstitucionalitat es configura com un control de la constitucionalitat de les noves normes lligat a les institucions polítiques, a diferència de la qüestió d'inconstitucionalitat, que pot plantejar qualsevol jutge en qualsevol moment.[3]

modifica

El dret al recurs d'inconstitucionalitat ve regulat a l'estat espanyol pel que diu la mateixa Constitució Espanyola[2] i el que regula la llei 2/1979 del Tribunal Constitucional.[1]

Suspensió de la norma

modifica
  • En el cas d'una norma amb rang de llei estatal, la norma segueix vigent fins que hi hagi resolució.
  • En el cas d'una norma amb rang de llei autonòmica, el Tribunal Constitucional, una vegada admet a tràmit el recurs pot en funció del que diu l'article 161.2 de la Constitució[2] suspendre la norma per un període de cinc mesos, a partir dels quals haurà de dictar sentència o tornar a elevar la norma.[4]

Objecte

modifica

Lleis o disposicions normatives o actes amb força de llei, tractats internacionals, reglaments del Congrés i el Senat, lleis,actes i disposicions normatives autonòmiques amb força de llei i els reglaments de les assemblees legislatives autonòmiques.[5]

Legitimació

modifica

Pot interposar recurs d'inconstitucionalitat les següents persones físiques o jurídiques:[5]

Interposició del recurs

modifica

El recurs es pot interposar dins el termini de tres mesos des de la publicació de la llei al BOE,[5] excepte si la comissió bilateral de cooperació entre l'Estat i una comunitat autònoma obre negociacions per tal d'evitar el recurs; en aquest cas el termini seria de nou mesos però només pel president del govern i per aquella comunitat autònoma.[3][6]

En la interposició del recurs, la part demandant ha de dir quina part de la llei vulnera la Constitució Espanyol i quina part de la Constitució és vulnerada.[5] De la mateixa manera, una vegada interposat el recurs es donarà coneixement a totes les parts per si volen recórrer.2019[cal citació]

Referències

modifica