Referència bibliogràfica

La referència bibliogràfica és el conjunt d'elements que descriuen un document. Els elements d'una referència bibliogràfica defineixen un document: alguns són necessaris i imprescindibles per identificar-lo; altres són opcionals i sovint el completen. Com més elements s'incloguin més exhaustiva serà la referència.[1] Tot text d'investigació conté citacions inserides al llarg del text que exposa la recerca d'altres i les referències bibliogràfiques, és a dir,[2] les obres consultades per al treball de recerca. Pel caràcter extens de la referència bibliogràfica, és més fàcil errar en la seua presentació.[3]

La disposició dels elements d'una referència bibliogràfica no és la mateixa si es tracta d'un llibre o una monografia, d'una part d'un llibre, d'una publicació periòdica o d'un article d'una publicació periòdica. L'ordre i estil amb què s'escriuen aquests elements està regulat per convenis i normes, com ara l'estil ISO de referències bibliogràfiques,[4] sorgides d'institucions prestigioses.[5]

La referència bibliogràfica apareix generalment en forma de llista al final d'un text[2] o d'una part d'aquest (per exemple, al final d'un capítol); no obstant això, també pot aparèixer dins d'una nota a peu de pàgina (no s'ha de confondre amb les citacions a peu de pàgina).

La presentació de les referències bibliogràfiques pot variar segons l'estil adoptat, però és important que el conjunt sigui coherent i clar.2019[cal citació]

Existeix programari per a gestionar les referències que facilita la redacció i conversió a altres estils de les referències bibliogràfiques.[6]

Tipus de referències[cal citació]Modifica

Les referències que veurem a continuació, estan establertes segons les normes ISO 690, que donen un ordre prescrit als elements de la referència i estableix convencions per a la transcripció i presentació d'informació derivada de la publicació font.

Referències a llibresModifica

COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva). Altres responsables: traductor, editor, etc. (opcional). Edició. Lloc de publicació: Editorial, any. Extensió en pàgines o volums del llibre (opcional). (Col·lecció; núm.) (opcional). [Notes] (opcional). Número ISBN.

Exemple: BAYONA ROCAMORA, Antoni. El Dret a legislar en l'estat autonòmic. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1993. 361 p. (Estudis; 12). ISBN 84-393-2367-0.

Referències a capítols de llibresModifica

COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable del capítol. «Títol del capítol». A: COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable del llibre. Títol del llibre (en cursiva). Lloc de publicació: Editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Extensió del llibre (opcional). (Col·lecció; núm.) (opcional). [Notes] (opcional). Número ISBN.

Exemple: LUCAS ESTEVE, Adolfo. «Els drets reals en el Codi civil de Catalunya». A: LUCAS ESTEVE, Adolfo (dir.). Els Drets reals: estudi introductori del llibre V del Codi Civil de Catalunya. Barcelona: Atelier, 2007, p. 11-23. ISBN 978-84-96758-31- 5.

Referències a participacions en congressosModifica

COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable de l'article. «Títol de l'article». A: COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable de l'autoria del congrés. Títol del congrés (en cursiva). Lloc de publicació: Editorial, any, situació en la publicació font (volum, pàgines, etc.). Extensió del llibre (opcional). (Col·lecció; núm.) (opcional). [Notes] (opcional). Número ISBN.

Exemple: GALGANO, Francesco. «El Contrato en las relaciones transnacionales». A: Principios de derecho contractual europeo y principios de unidroit sobre contratos comerciales internacionales: actas del congreso internacional celebrado en Mallorca, 26 y 27 de abril de 2007. Madrid: Dykinson, 2009, p. 19-26. ISBN 978-84-9849-460-0.

Referències a articles de revistaModifica

COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o nom de l'entitat responsable de l'article. «Títol de l'article». COGNOMS (en versaleta), Nom de col·laboradors de l'article (opcional). Títol de la revista (en cursiva), data, volum, número, pàgines.

Exemple: VILLALONGA, Anna M. «L'entremès “Lo batlle i la cort del borboll”: un testimoni inèdit del teatre català del segle XVIII». Els Marges: revista de llengua i literatura, 2009, núm. 88, p. 39-56.

Referències a textos electrònics, BD i programes informàtics completsModifica

COGNOMS (en versaleta), Nom de l'autor o Nom de l'entitat responsable. Títol (en cursiva) [tipus de suport]. COGNOMS (en versaleta), Nom dels responsables secundaris (opcional). Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, data d'actualització/revisió (Col·lecció; número) (opcional). [Notes] (opcional).

Exemple: ACOSTA I ESTÈVEZ, Josep B. et al. Dret internacional públic [Recurs electrònic]. Barcelona: UOC, 2006 [Consulta: 11 de novembre de 2010]. ISBN 84-8318-589-X.

Referències a contribucions en textos electrònics, BD i programes informàticsModifica

COGNOMS (en versaleta), Nom o Nom de l'entitat responsable de la contribució. “Títol de la contribució”. COGNOMS (en versaleta), Nom o Nom de l'entitat responsable del document base. A: Títol del document base (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, data d'actualització/revisió. Localització dins el document base. [Notes] (opcional).

Exemple: AZAGRA, Albert. “Registro civil y orden de los apellidos”. A: Abogares [en línia]. 7 de novembre de 2010. <http://www.abogares.com/?p=624 Arxivat 2016-04-25 a Wayback Machine.>. [Consulta: 3 de setembre de 2012]. 

Referències a contribucions en revistes electròniquesModifica

COGNOMS (en versaleta), Nom o Nom de l'entitat responsable de la contribució. «Títol de la contribució». Títol de la revista (en cursiva) [tipus de suport]. Edició. Número del fascicle. Data d'actualització/revisió. Localització dins el document base. [Notes (opcional)]. Disponibilitat i accés (obligatori pels documents en línia; opcional pels altres). [Consulta: Data de consulta] (obligatori pels documents en línia; opcional pels altres). Número normalitzat (opcional).

Exemple: ARDANUY, Jordi. «Els estudis bibliomètrics basats en l'anàlisi de citacions en àrees d'humanitats en el període 1959-2008». BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació [en línia]. Juny del 2009, núm. 22. Disponible a: <http://www.ub.edu/bid/22/ardanuy.htm>. [Consulta 1 de setembre de 2012]. ISSN 1575-5886.

 • En paper. Estat o comunitat autònoma (en la llengua del treball). Rang de la norma (en la llengua original), núm. número, data, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial (abreujat), número, data de publicació, pàgina inicial–pàgina final).
 • En línia. Estat o comunitat autònoma [en la llengua del treball]. Rang de la norma (en la llengua original), número, data, nom de la norma. (Diari o butlletí oficial (abreujat) [en línia], número, data de publicació, pàgina inicial–pàgina final).

Exemple:

 • En paper. Catalunya. Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de la Dona. (DOGC, núm. 1167, 12 de juliol 1989, p. 2967-2968).
 • En línia. Catalunya. Llei 11/2007, d'11 d'octubre de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. (DOGC, [en línia], núm. 4990, 18 d'octubre de 2007, p. 37773-37787). Disponible a: <{{format ref}} http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuit em.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=4 85946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appI nstanceName=default&action=fitxa&documentId=4154 18&language=ca_ES>. [Consulta: 21/09/2016.]

Referències a material d'arxiuModifica

Títol del document (en cursiva). Fons documental, secció (opcional) sèrie documental (opcional), pàg. (f. o núm.) Pàgina inicial–pàgina final, data (opcional), signatura topogràfica (opcional) (Centre d'Arxiu (sovint abreujat)).

Exemple: Arrendament de la neu a Andreu Palet i Joan Cateura traginers de Sant Feliu de Guíxols. Fons de la Notaria de Palamós, p. 369, 1763-1764 (AHG).

ReferènciesModifica

 1. «La referència bibliogràfica». Universitat de Barcelona, 2013. [Consulta: 13 desembre 2013].
 2. 2,0 2,1 Borgoñós Martínez, 2007, p. 23.
 3. Borgoñós Martínez, 2007, p. 24.
 4. Silva Carreño, Mauricio. «ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN ISO 690» (en castellà). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 1987. Arxivat de l'original el 9 de juliol 2015. [Consulta: 13 desembre 2013].
 5. Borgoñós Martínez, 2007, p. 19.
 6. Borgoñós Martínez, 2007, p. 11-12.

BibliografiaModifica

 • Borgoñós Martínez, María Dolores. Cómo redactar referencias y citas bibliográficas en un trabajo de investigación : aplicación práctica del "Harvard Style". Madrid: ANABAD, 2007. ISBN 978-84-88716-38-5.