Registre (estructura de dades)

bloc d'informació que forma part d'una base de dases (fila de dades)

Un registre, en programació, és un tipus de dada estructurada format per la unió de diversos elements sota una mateixa estructura. Aquests elements poden ser, o bé dades elementals (enter, real, caràcter…), o bé altres estructures de dades. A cadascun d'eixos elements se li diu camp.

Un registre es diferencia d'un vector que aquest és una col·lecció de dades iguals, és a dir, tots del mateix tipus, mentre que en una estructura els elements que la componen, encara que podrien ser-lo, no té per què ser del mateix tipus.

Exemple: Creació d'un registre (o estructura) en C modifica

Un exemple de com es declararia un registre en C podria ser:

typedef struct TipoNodo
{
int dato;
struct TipoNodo *sig;
struct TipoNodo *ant;
} TNodo;

En aquest exemple es defineix el tipus de dada TNodo (o struct TipoNodo, seria equivalent) com una estructura (registre) que conté una dada de tipus enter i dos punters sig i ant (següent i anterior) que serveixen per a referenciar a altres registres del tipus TNodo. Aquesta és l'estructura de dades que se sol utilitzar com node en les llistes doblement enllaçades.

Registre en bases de dades modifica

El concepte de registre que s'acaba de presentar és molt similar al concepte de registre en bases de dades, aquest segon es refereix a una col·lecció de dades que fan referència a un mateix ítem que es van a guardar en una fila d'una taula de la base de dades

Vegeu també modifica

Enllaços externs modifica