Regulació

pàgina de desambiguació de Wikimedia

«Regulació» té aquests significats:

  • Regulació o norma jurídica, ordenació del comportament humà dictat per l'autoritat competent d'acord amb un criteri de valor i el seu incompliment comporta una sanció
  • Regulació automàtica, branca de l'enginyeria que s'ocupa del control d'un procés en un estat determinat
  • Regulació enzimàtica, forma en què interacciona un enzim d'acord amb les concentracions de substrat, producte o altres factors presents en el seu medi d'acció
  • Regulació al·lostèrica, tipus de regulació enzimàtica
  • Regulació de l'expressió gènica, conjunt de processos que afecten l'acció del gen a nivell de traducció o transcripció, regulant els productes funcionals d'un gen
  • Regulació tèrmica, capacitat d'alguns éssers vius de controlar la seva temperatura interna de forma autònoma de l'exterior
  • Regulació insular de les Antilles Neerlandeses, llei neerlandesa que descrivia l'autonomia dels diferents territoris insulars de les Antilles Neerlandeses vigent entre 1951 i 2010.