Relació de Coomber

La relació de Coomber es fa servir per descriure com es relacionen la pressió interna i la constant dielèctrica d'un líquid no polar.

Com que (equació que descriu la pressió interna d'un líquid) es pot trobar que:

On:

  • és igual al nombre de molècules
  • és el potencial d'ionització del líquid
  • és una relació que depèn de la temperatura basada en les constants numèriques de la geometria interparticular
  • és la polaritzabilitat
  • és el volum del líquid

Per la majoria de líquids no polars, .

Bibliografia modifica

  • Meeten, G.H., "Theoretical Basis for Coomber's Relationship", Nature Vol. 223, 23 d'agost de 1969 (anglès)