Reversibilitat

pàgina de desambiguació de Wikimedia

«Reversibilitat» té aquests significats:

  • Dinàmica reversible, un sistema matemàtic dinàmic, o lleis del moviment físiques, pel qual la dinàmica del temps revertit està ben definida.
  • Càlcul reversible, reversibilitat lògica d'un càlcul: un pas computacional pel qual existeix un invers ben definit.
  • Procés reversible, un procés o cicle termodinàmic tal que el canvi net a cada pas en l'entropia combinada del sistema i del seu entorn és zero.
  • Reacció reversible, una reacció en química per la qual la posició de l'equilibri químic és molt sensible a les condicions físiques imposades, per la qual cosa la reacció pot anar en qualsevol de les dues direccions.
  • Procés reversible en enginyeria o principi de Tesla
  • Error reversible
  • Indumentària reversible: peces de roba que es poden vestir per les dues cares, girant-les del revés