Roca sedimentària

tipologia de roca

Finalment l'agent geològic ja sigui per pèrdua d'energia i deposició gravitatòria del sediment com per precipitació química del sediment dissolt acaba acumulant les partícules transportades, en un procés anomenat sedimentació.

En aquesta roca sedimentària s'hi observen les diferents capes de sediment compactades.
 • Arrossegament
 • Saltació
 • Suspensió
 • Dissolució (només en el cas de l'aigua i altres líquids com el precipitat de sulfur, clorur de sodi i calç).

Posteriorment, els sediments han de patir la diagènesi en què esdevenen roques. Aquest procés es divideix en:

 • Enterrament. Els sediments són coberts per altres sediments, hi ha llocs a la Terra especialment favorables.
 • Compactació geològica. El pes dels propis sediments suprajacents fa augmentar la pressió donant-se un procés de compactació de les partícules i expulsió de l'aigua que hi pugui romandre.
 • Cimentació. Simultani a la compactació es produeix la precipitació de certs minerals que cimenten la roca, els més habituals són la calcita, l'aragonita, la dolomita, el quars i el guix.
 • Exhumació. La roca un cop formada aflora en superfície, normalment per raó de la dinàmica de la tectònica de plaques.

L'agent geològic dominant, com es manifesta aquest i el tipus de meteorització predominant ve determinada pel clima, aquest factors més el lloc de la terra on es produeix donaran un tipus de roques característiques que reflecteixen les condicions climàtiques, geogràfiques i inclús biològiques de l'ambient on es van formar. En general es parla de 3 tipus d'ambients sedimentaris:

 • Ambient continental (Fluvial, lacustre, glacial d'alta muntanya...)
 • Ambient de transició (Costaner, mareal, deltaic...)
 • Ambient marí (Plataforma, abissal, d'escull...)

ClassificacióModifica

Les roques sedimentàries s'agrupen en:

 • Roques detrítiques: formades a partir de fragments d'altres roques. Es classifiquen segons el diàmetre de la partícula que les forma i bàsicament són els conglomerats, gresos i argilites.
 • Roques químiques: formades a partir de la precipitació de substàncies dissoltes en aigua. Bàsicament tenim el guixos, les sals (halita), calcàries oolítiques.
 • Roques bioquímiques: formades a partir de la precipitació de substàncies dissoltes en l'aigua a causa de l'activitat de certs organismes que ho han afavorit: calcàries fossilíferes, creta, calcàries estromatolítiques o d'escull.
 • Roques calcàries: formades per minerals calcaris (de calci) però poden tenir una mica d'argila i altres minerals
 • Roques orgàniques: formades per l'acumulació de matèria orgànica. Bàsicament els carbons i el petroli, Estrictament són poc abundants però tenen una importància econòmica enorme.

Alguns tipus són:

Vegeu tambéModifica